­מדיניות הפרטיות של אתר “ספירלה”

עדכון אחרון: 4.11.2015

א. כללי

 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת “ספירלה”, הכוללת את אתר ספירלה וכל אתר אינטרנט ו/או עמוד מדיה חברתית ו/או אפליקציה קשורים (להלן: “האתר”). הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים להלן, המפרטים את מדיניות הפרטיות של האתר, בתשומת לב טרם שימושך במערכת. במידה וברצונך לשאול כל שאלה בנוגע למדינות זו, אנא צור עימנו קשר, לפני שימושך במערכת, באמצעות כפתור צור קשר באתר או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: spirala@mail.sapir.ac.il.
 1. מכללת ספיר (להלן: “מכללת ספיר“) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת זכות הבחירה שלהם. מאחר וכניסה ושימוש במערכת כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים, מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע אותך איזה מידע נאסף על ידינו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. מדיניות פרטיות זו חלה על כל המשתמשים במערכת, בין שהגישה אליה היא באמצעות מחשב, מכשיר נייד, ו/או מכשיר אחר ובכל מתחם בו הוא מופעל. באמצעות כניסה למערכת הנך מביע את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות הזו. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות הפרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש במערכת בכל דרך.
 3. מכללת ספיר רשאית לעדכן ו/או לתקן ו/או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו, להוסיף להם או לגרוע מהם מעת לעת. מדיניות הפרטיות המעודכנת על כל תנאיה תחייב את המשתמשים מרגע העלאת העדכונים למערכת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות בכל עת לפני שימושך במערכת.

ב. המידע הנאסף על ידנו 

 1. אנו אוספים סוגים מסוימים של מידע המועלה למערכת או מועבר למערכת על ידי המשתמשים במהלך התקשורת בין המשתמשים לבין האתר ובין המשתמשים לבין עצמם, באמצעות האתר. בין היתר, כולל מידע זה מידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש ומידע ממנו ניתן לזהות פרטים אישיים של משתמש (להלן: “מידע מזהה“).
 2. שימוש באתר כרוך בהעברת מידע מסוים בין מחשבו ו/או מכשירו של הגולש ובין השרת של האתר, כגון כתובת P של מחשב הגולש, ופרטי הדפדפן שהוא משתמש בו. מידע זה מוגדר על ידינו כמידע ממנו לא ניתן לזהות את פרטי הגולש, למרות שייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב בו הגולש משתמש.
 3. על מנת לעשות שימושים מסוימים במערכת, לרבות על מנת להירשם לאזורים שדורשים רישום ועל מנת להעלות חומרים שונים למערכת ייתכן ותתבקש למסור מידע מזהה, כגון פרטים אישיים, כמו שם, כתובת, דואר אלקטרוני, שם משתמש או סיסמה. פרט לאמור לעיל, אין כל צורך ו/או דרישה למסירת פרטים מזהים או פרטים אישיים רגישים ומוצע להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה. במידה ואינך מעוניין למסור כל מידע מזהה, הימנע משימוש בשירותים המצריכים מסירתו.
 4. מעת לעת, ייתכן שתתבקש למסור מידע אישי מסוים, זאת על מנת לאפשר לנו להעביר הצעות מתאימות למשתמשי האתר באמצעות דואר אלקטרוני ולשפר את חוויית השימוש במערכת. מידע זה ישמש אותנו בלבד ולא יועבר לצדדים שלישיים.
 5. כאשר הנך מפרסם או מעלה תוכן למערכת, לרבות התבטאות בפורום או בלוג, דע כי מידע מזהה מסוים, כמו שמך ו/או כתובת הדוא”ל שלך יתפרסמו במערכת. מידע זה, כמו גם מידע מזהה אחר שאותו תבחר לפרסם במערכת יהיה זמין ונגיש למשתמשים אחרים אשר יכולים לבחור לאסוף ולאגור מידע זה ולהתקשר עמך באמצעותו. נא שקול שימוש בכינוי ולא בשמך המלא.
 6. האתר משתמש ב”עוגיות” – “cookies”, שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך כאשר הנך נכנס לאתר, ו/או כלים דומים, זאת על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה במערכת. בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש הנך יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה-“cookies” או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות במערכתנו לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית האוספת מידע ועושה פעולה דומה לפעולת ה- “cookies”.
 7. השרת של מערכת “ספירלה” מתעד באופן אוטומטי מידע שהדפדפן שלך שולח אליו כאשר הנך מבקר במערכתנו, כגון פרטים על דפי האינטרנט מהם הגעת לאתר, סוג הדפדפן, P, ועוד.

ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו

 1. אנו נוקטים אמצעים לשמירת חשאיות המידע המאוחסן אצלנו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף שלא על-ידי פעולה וולונטרית של מכללת ספיר ו/או כתוצאה מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים.
 2. המידע הנמסר לנו מאוחסן בשרתים שלנו ו/או בשרתים של מי שנותן לנו שירותי אחסון, אשר יכול ויימצא בארץ או בחו”ל. איננו אחראים לכל כשל באבטחת המידע על-ידי ספקי שירותי האחסון.
 1. בביצוע רישום לאתר הינך מסכים באופן מפורש לכך שאנו רשאים לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982, מטעמנו ו/או שותפים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך, ואלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמשת אותנו למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- spirala@mail.sapir.ac.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 1. מכללת ספיר רשאית למסור מידע, לרבות מידע מזהה, בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או במסגרת סכסוך או הליכים משפטיים בין הצדדים.
 2. מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח במערכת ו/או שטח המקושר אליו הינה באחריותו בלבד. מכללת ספיר לא תהיה אחראית בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר באמצעות האתר.
 3. המשתמשים נדרשים להימנע מלשלוח כל דואר אלקטרוני מסחרי ו/או פרסומי לכל אדם אחר שפרטי הדואר האלקטרוני שלו מוצגים במערכת לרבות לנותני השירותים המפרסמים שירותים שונים במערכת ולהימנע מלעשות כל שימוש אחר בפרטים אלה ו/או בפרטים אישיים אחרים של אותו אדם ו/או עסק, לרבות שימוש מסחרי, אלא למטרה שאליה נמסרו.

ד. האפשרויות העומדות בפני המשתמש

 1. לרשותך הברירה וזכות הבחירה בקשר לפרסום ומסירת המידע האישי שלך, איסופו והשימוש בו. חלק מברירות אלה צוינו לעיל, וחלקן יצוינו להלן.
 2. במידה ואינך מעוניין כי מידע עליך, מכל סוג שהוא, ייאסף וייאגר במערכתנו, הנך מתבקש להפסיק ולהשתמש במערכתנו.
 3. במידה ואינך מעוניין למסור כל פרט מזהה, הנך מתבקש שלא למסור מידע שכזה. לעניין מידע גיאוגרפי, עליך להשתמש בכפתור המתאים כדי שידור המידע.  במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר.
 4. במידה והנך מודאג באשר לשימוש שעושה האתר ב- “cookies” או בטכנולוגיות דומות, דע כי באפשרותך לחסום או להגביל אפשרות זו, בהתאם לסוג הדפדפן שברשותך ובאמצעותו. במקרה זה לא תוכל להשתמש בחלק מתכונות האתר. למידע אודות אפשרויות אלה, קרא בהוראות הדפדפן.
 5. במידה ואינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דואר פרסומיים, באפשרותך להיגרע מרשימת התפוצה שמשמשת למשלוח הודעות אלה ע”י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו. אם תעשה כן, נחדל משליחת חומר פרסומי, כפי שנתבקש על ידך. יחד עם זאת, נמשיך ליצור עמך קשר בקשר לחשבונך ולשלוח מידע חשוב הנוגע למערכת זו.

ה. שונות

 1. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל התנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף האתר. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף האתר, יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.
 2. כל דבר האמור במדיניות פרטיות זו בזכר, משמעו גם בנקבה, וכל דבר האמור ביחיד משמעו גם ברבים, וההיפך, והכול אם לא משתמע אחרת בהקשר הדברים.
 3. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.
 4. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
 5. מדיניות פרטיות זו איננה חלה על איסוף מידע מהאתר והשימוש בו שנעשה על ידי צדדים שלישיים, כגון המפרסמים במערכת. למידע באשר לדרך איסוף המידע והשימוש בו על ידי הצדדים השלישיים, הנך מופנה למדיניות הפרטיות של צדדים אלה.
 6. הדין החל על מדיניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. באישור חוזה זה מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.