Festival midarom (8 of 50)

מדרום תיפתח הטובה

צבעים, חיוכים והמון אנשים שמחים ב’פסטיבל מדרום’ באופקים, שאותו יזמו והפיקו זו השנה השישית הסטודנטים במחלקה לתרבות, יצירה והפקה במכללת ספיר | פרויקט צילומים מיוחד