אתר האסון

קריסת מערכות

ההרוגים והפצועים באסון בחניון בתל אביב הם לא יותר מנתונים יבשים שמצטרפים לסטטיסטיקה המקוממת והיבשה עוד יותר של מחדלי בנייה בישראל. הזלזול בחיי אדם ובאינטליגנציה של הציבור מזעזע כשחושבים על הפתרון הפשוט | דעה