5830181121_a0afc77656_o

יום ירושלים: מה מאחלים לה הסטודנטים בספיר?

אנו מעלים אותה על ראש שמחתנו, מברכים להגיע אליה לפחות פעם בשנה עם קריאת ההגדה של פסח, היא הבירה שלנו והיום זה החג שלה – יום ירושלים. במשך 19 שנים הייתה ירושלים מחולקת לשניים ובין החלקים הפרידה חומה – חלקה המערבי היה שייך למדינת ישראל וחלקה המזרחי היה בשליטה ירדנית. היום – 49 שנים אחרי מלחמת ששת הימים שבה אוחדה העיר – מצוין יום ירושלים. במסגרת החגיגות נערכת, כמדי שנה, צעדה לאיחוד העיר ואלפי אנשים צועדים ברחובות הבירה מלווים בדגלי כחול-לבן, מהרדיו בוקעים שירי ירושלים ובבתי הספר לומדים על הקרבות לכיבוש העיר העתיקה. ירדן לאור וטל אבוקרט יצאו לבדוק מה מאחלים הסטודנטים בספיר לירושלים ביום חגה. התשובות בסרט שלפניכם.

איך הסטודנטים בספיר ציינו את יום ירושלים?

צילום תמונה בראש הכתבה: ירדן לאור

סגור לתגובות.