https://safezonesapir.files.wordpress.com/2015/06/img_20150608_100233.jpg

מדוע הרווחה בספיר יקרה יותר

עד ה-1 בינואר 2016 על הסטודנטים במכללת ספיר להסדיר את תשלום שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ו. סטודנט שלא יעשה זאת, לא יוכל לגשת לבחינות הסמסטר ולמידע האישי שלו באתר המכללה. אולם, סטודנטים שנכנסו באחרונה למערכת "מידע אישי לסטודנט" באתר המכללה על מנת להסדיר את התשלום, נתקלו בהפתעה: דמי הרווחה, שבשנה שעברה עמדו על 280 שקלים, תפחו ל-460 שקלים.

"בתור סטודנטית שמשלמת לעצמה את שכר הלימוד מהשנה הראשונה, אני דואגת להסתכל בקפידה על רכיבי התשלום השונים", מספרת ל', סטודנטית למשפטים בשנה השלישית, שהחליטה לפנות למדור שכר לימוד ולבדוק מהם השירותים החדשים שבגללם התייקר הסעיף. "הפנו אותי לידיעון של מדור שכר לימוד", מספרת ל', "יש שם טופס שמפרט את כל התשלומים, ורציתי לראות אם יש הבדל. ויזואלית יש – פסקה ארוכה השנה ופסקה קצרה יותר בשנה שעברה – אבל זו מכבסת מילים".

ואכן, קריאה של פירוט שירותי הרווחה המחייבים את הסטודנטים בתשלום, כוללת לרוב את אותם השירותים, רק במילים שונות. כך לדוגמה, "כרטיס צילום מוזל" בשנת תשע"ה, הופך ל"הנחות משמעותיות בצילום, שכפול והדפסות" בשנת תשע"ו. כמו כן, חלק מהשירותים השונים שנוספו לרשימה, כמו למשל "הטבות ליולדות וסטודנטיות בהריון", או "מחיר מנוי מיוחד בסינמטק", היו קיימים גם בשנה שעברה, אך תחת הסעיף "שירותי אגודת הסטודנטים שונים".

מרכיבי דמי הרווחה. תשע"ה לעומת תשע"ו - מתוך ידיעון ספיר
מרכיבי דמי הרווחה. תשע"ה לעומת תשע"ו – מתוך ידיעון ספיר

מערכת ספירלה ערכה השוואה בין עלות דמי הרווחה במכללת ספיר לבין דמי הרווחה במוסדות אקדמיים אחרים ברחבי הארץ שגם בהם משלמים הסטודנטים שכר לימוד אוניברסיטאי: האוניברסיטה העברית גובה 321 שקלים, אוניברסיטת תל אביב גובה 310 שקלים, אוניברסיטת אריאל גובה 430 שקלים ואוניברסיטת בן גוריון גובה 355 שקלים. הנתונים מראים כי האוניברסיטאות שנבדקו גובות דמי רווחה נמוכים ממכללת ספיר, הגובה כאמור 460 שקלים החל מהשנה. השוואה זו מלמדת עד כמה חשובה עירנותה של ל' ומחדדת מדוע מומלץ לבדוק בקפדנות את המרכיבים בחיובים, שהסטודנטים לא תמיד מבינים או בקיאים בהם.

מדור שכר לימוד במכללת ספיר. צילום: עדן פרדה
מדור שכר לימוד במכללת ספיר. צילום: עדן פרדה

דובר מכללת ספיר, סיימון תמיר מסר בתגובה: "בדקנו את הטענות בנוגע לעלייה בדמי הרווחה ואנו מתכבדים לצרף הסבר מפורט. ההנהלה בדקה את גובה דמי הרווחה ושירותים נוספים הניתנים לסטודנט ומצאה כי בשנים האחרונות הם נמצאו נמוכים באופן בולט לעומת המקובל במוסדות להשכלה גבוהה. למעשה משנת 2011 עד 2015 הייתה עלייה של 40 שקלים בלבד (מ-240 שקלים ל-280 שקלים) בשעה שלמרבה הצער, העלות הריאלית כמעט הוכפלה. לכן נערכה התאמה והמחיר הנגבה כיום הוגן למדי, הן בהשוואה למוסדות אחרים והן לנפח השירות הניתן. חלק ניכר מהשינוי הוא עלות שירות סריקת מחברות שניתן עד השנה ללא עלות, בעוד שבמכללות בארץ גובים על כך תשלום. תלמיד ממוצע בספיר צורך נפח סריקה של 15 מחברות בשנה. 105 שקלים מתוך התוספת, הם תשלומים המועברים לאגודה וחוזרים לסטודנטים החברים בה באמצעות השירותים שהיא מספקת".

למרות בקשות חוזרות ונשנות של מערכת ספירלה, עד למועד פרסום הכתבה לא ניתן היה להשיג את תגובת אגודת הסטודנטים.

בתמונה הראשית – סטודנטים בכיכר המרכזית של מכללת ספיר. צילום: פלג אלוני

סגור לתגובות.