1-1-1100x619-1-1100x619-1-1100x619

מכללת ספיר: רוב הקורסים ימשיכו בצורה מקוונת עד סוף סמסטר ב'

המכללה שלחה מייל לסטודנטים שמפרט את מתווה הלימודים אחרי חופשת הפסח. סטודנטים בקורסים שיחזרו להוראה פרונטלית בקמפוס יקבלו על כך הודעה מסודרת מהמחלקות שלהם

רוב הקורסים ימשיכו להתקיים בצורה מקוונת עד לסוף הסמסטר הנוכחי – כך הודיעה היום (רביעי) מכללת ספיר, במייל ששלחה לסטודנטים ומפרט את מתווה הלימודים לאחר חופשת הפסח. לפי ההודעה, הקורסים יתקיימו במתכונת מקוונת מלאה או במתכונת מקוונת בשילוב מספר מפגשים מצומצם בקמפוס. לצד זאת, בחלק מהמחלקות יהיו קורסים שיתקיימו במכללה במתכונת התו הירוק – לצד צילום השיעורים עבור מי שלא התחסן. המכללה התחייבה כי המשתתפים בקורסים הללו יקבלו הודעה מפורטת מהמחלקות שלהם עוד לפני החג.

עוד פירטה המכללה כי קורסים שהתקיימו עד כה במתכונת התו הסגול – כמו מעבדות והדרכות מעשיות – ימשיכו להתקיים בקמפוס. הספרייה, מרחב האקסלאב וחללים נוספים במכללה ייפתחו גם הם לצורך למידה, בכפוף להוראות התו הירוק. על ההודעה שנשלחה לסטודנטים חתום המשנה לנשיא המכללה, פרופ' ניר קידר.

המתווה שפרסמה המכללה היום הותאם להקלות שקבעה הממשלה באשר לאפשרות לחזור לקמפוסים האקדמיים לאור הירידה בתחלואה בקורונה, ומבצע החיסונים רחב ההיקף. לפי ההודעה, המכללה ביקשה לחזור ללימודים מלאים בקמפוס, אך "סטודנטים רבים לא ערוכים לחזרה ללימודים מלאים". המכללה ציינה כי כללי התו הירוק באוניברסיטה דורשים בין היתר "ריחוק פיזי בכיתות, איסור על הפסקות ועל ארוחות משותפות והגבלה של שירותי ההסעדה בקמפוס, עטיית מסיכה בכל עת (גם בשיעורים) וחובה להנגיש דיגיטלית את השיעורים למי שאינו עומד בתו הירוק".

ביום שלישי השבוע הופץ במחלקה לתקשורת סקר למרצים, שבחן את נכונותם לחזור ללמד מהקמפוס. אגודת הסטודנטים אמורה הייתה אף היא להפיץ סקר לנציגי המחלקות כדי לבחון את רצונות הסטודנטים – אך נדמה שהמתווה הופץ לפני שהספיקה לעשות כך.

הפצתו של המתווה בספיר התעכבה בימים האחרונים, לאחר שכמה מוסדות אקדמיים כבר הפיצו מתווה מסודר של חזרה ללימודים לסטודנטים. כך, מכללת פרס ואוניברסיטאות תל אביב ובן גוריון כבר פרסמו עקרונות מנחים לחזרה לקמפוס. בבן גוריון אף יצרו אפליקציה להרשמה מראש לשיעורים, ובאוניברסיטה העברית יערכו בדיקות קורונה מהירות בכניסה לקמפוס.

סגור לתגובות.