OmriKerenLapidotC-1

“אנחנו מנסים לנסח את הישראליות מחדש”

לאתר הפייסבוק של תנועת הפריפריות

הכתבה הוכנה בעזרתו של ראובן בן לולו

צילום התמונה בראש הכתבה – עמרי קרן לפידות

 

סגור לתגובות.